Yaşam & Hayat

Dünya Rekabet Forumu, Küresel Rekabet Raporu 2019’u açıkladı

Raporda, Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0’ın temel amacının, bir yandan 2008 krizinin, bir yandan da 4. Sanayi Devriminin harekete geçirdiği uzun dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve böylece ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama aracı yaratmak olduğu vurgulanıyor

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (DEF) tarafından hazırlanan 2019 Küresel Rekabetçilik Raporunu (KRR) Türkiye kamuoyu ile paylaştı. Raporda ülkelerin rekabet gücü sıralamalarında ilk kez geçen yıl yayınlanan yeni bir endeks temel alınıyor. Çalışmada, Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) adı verilen bu endeksin temel amacının, bir yandan 2008 krizinin, bir yandan da 4. Sanayi Devriminin harekete geçirdiği uzun dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve böylece ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama aracı yaratmak olduğu vurgulanıyor.

4. Sanayi Devrimi’nin dört ana kavramı olan esneklik (resilience), çeviklik (agility), inovasyon ekosistemleri (innovation ecosystems) ve insan odaklı yaklaşım (human centric approach) kavramları doğrultusunda 12 yeni bileşen kullanılmış.

Raporda Türkiye’nin yeri

Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince, raporda Türkiye’nin 2019 itibariyle, kişi başına düşen 9 bin 346,2 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında yüzde 1,70’lik bir paya sahip olduğu hatırlatılıyor.

2019 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre, Türkiye 141 ülke arasından 2018’de olduğu gibi 61. sırada yerini korumuş. Göreceli olarak Türkiye’nin iyi performans gösterdiği bileşenler Bilgi ve İletişim Teknolojileri (57,8 puan), altyapı (74,3 puan), İşgücü Piyasası (52,9 puan). Türkiye, 12 bileşenin 11’inde Avrupa ve Kuzey Amerika ortalamasının gerisinde yer alıyor. İleri olduğu bileşen ise 13. sırada olduğu pazar büyüklüğü bileşeni.

İşgücü Piyasasına bileşeninde küçük ancak önemli iyileşmeler olduğu vurgulanıyor: Yabancı işçi çalıştırma kolaylığı (63. sırada), işçi hakları (109. sırada), kadınların işgücü piyasasına katılımı (112. sırada) bileşenleri gibi.

BUNU DA OKUMALISINIZ!  Bursa’da 7 milyon araç üretti

Türkiye’nin makroekonomik ortam bileşeninde 61.3 puanla 129. sırada olup ciddi bir düşüş yaşadığı görülüyor.

Aşağıdaki tablo, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan ana bileşenlerde Türkiye’nin yerini gösteriyor.

KÜRESEL REKABETÇİLİK ENDEKSİ 4.0 BİLEŞENİ 141 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI (2019) 140 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI (2018)
Kurumsal Yapılanma 71 71
Altyapı 49 50
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 69 71
Makroekonomik Ortam 129 116
Sağlık 42 48
Beceriler 78 77
Mal Piyasası 78 76
İşgücü Piyasası 109 111
Mali Sistem 68 65
Pazar Büyüklüğü 13 13
İş Dünyasının Dinamizmi 75 76
İnovasyon Kabiliyeti 49 47

2019 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun rekabet gücü sıralamasında yer alan 141 ülke arasında ilk üç sırayı bu sene Singapur, ABD ve Hong Kong aldı. Rekabet gücü sıralamasındaki ilk 10 ülke ise aşağıdaki gibi:

İlk 10 Ülke Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0’a Göre 2019 Sıralaması Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0’aGöre 2018 Sıralaması
Singapur 1 2
A.B.D 2 1
Hong Kong 3 7
Hollanda 4 6
İsviçre 5 4
Japonya 6 5
Almanya 7 3
İsveç 8 9
İngiltere 9 8
Danimarka 10 10

Kaynak
TechInside

teknomakale.com

Uzun yıllar süren dergiciliğin ardından çevrimiçi medyada macerama devam ediyoruz. Okumayı, araştırma yapmayı ve yazmayı seviyoruz. Girişimcilik ve yeni teknolojiler özel ilgilendiğimiz alanların başında yer alıyor. Bu sitede teknoloji ile ne kadar gelişme varsa yayınlayacak, sizi habersiz bırakmayacağız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu